geschiedenis

Het ontstaan & de groei van Procotex

Eerste generatie Douchy 

De eerste generatie Douchy heeft altijd in Wevelgem, het kloppend hart van de vlasindustrie, gewoond. En meer bepaald langs de Leie (De Gouden Rivier). In hun tijd was bijna heel Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de vlasnijverheid. Onze voorouders waren echte experts in de vlasvezelhandel ("botekopers").

1965
Jacques & Eric Douchy 

De twee broers Douchy, Jacques en Eric, beslissen om hun onderneming op te richten, de N.V. J&E Douchy. Oorspronkelijk doen ze enkel aan vlashandel maar algauw breiden ze hun activiteiten uit tot de voorbereiding van vlasvezel. In 1965 schaffen ze hun eerste vlashekelmachines aan. De eerste onafhankelijke hekelfirma ziet het licht! In 1969 kopen de twee broers hun eerste vlaskaarden en hun eerste kammachines. In de loop der jaren worden de kaard- en hekelactiviteiten zo belangrijk dat ze in afzonderlijke afdelingen worden ondergebracht. Door de aangeboden kwantiteit en vooral de uitzonderlijke kwaliteit verwerft de N.V. J. & E. Douchy wereldfaam.

1967
De naam procotex 

Een vennootschap gespecialiseerd in de aan- en verkoop van vlas en afgeleide producten wordt opgericht onder de naam Procotex (PROducer to COnsumer of TEXtiles Products). Procotex wordt onafhankelijk van de groep en wordt alom geroemd om haar uitzonderlijke dienstverlening. De afzetmarkt van haar producten is de papier-, koorden- en textielindustrie.

1970
Procotex Holland 

Oprichting van Procotex Holland, een firma gespecialiseerd in vlaszaad. In nauwe samenwerking met het cultuurcentrum Ropta worden nieuwe vlasvariëteiten ontwikkeld en geteeld. Gedurende vele jaren blijft de variëteit Natasja marktleider op het gebied van vlaszaad. Het uitstekende rendement van haar vezel en stro is daar natuurlijk niet vreemd aan.

Natasja vindt een veelbelovende opvolgster: Elise. In 1990 wordt het deel van Ropta samen met dat van 2 andere vennoten bij Procotex Breeding gevoegd.

1975
Tweede generatie 

De tweede generatie neemt Procotex over en verzekert zo toekomst van het bedrijf. Intussen worden de handel van gerecycleerde polypropyleen en jute verder uitgebouwd.

1992
Uitbouw Procotex 

Een nieuwe firma, Belgalin, wordt opgericht te Dottignies. Gezien de krappe aankoopmarkt van geëffilocheerde producten, beslist Procotex om zelf te effilocheren (uiteenrafelen naar vezel). Twee effilocheuses voor het uiteenrafelen van lompen alsook kapmachines en persen worden geïnstalleerd. Ook de hekelafdeling wordt uitgebouwd met een continue hekelmachine van het merk Linimpianti en 2 New Mackie-hekelmachines. Last but not least. Belgalin wordt uitgerust met een ultramodern labo bestemd voor alle productie-eenheden

1995
Vernieuwing op de markt 

Een eerste viltproductielijn wordt opgezet om op een nieuwe ecologische trend (het gebruik van natuurlijke vezels om interieurs van auto's te vervaardigen) te kunnen inspelen. Het geproduceerde vilt wordt gemaakt op basis van vlas (of jute) dat met polypropyleenvezel (of een andere vezel) wordt gemengd op een airlay-systeem van 4,4 m breed. Het vilt kan worden versterkt, brandvrij worden gemaakt of een schimmelwerende behandeling ondergaan. Ook het versnijden volgens de gewenste afmetingen is mogelijk. De vilten kunnen zowel worden gebruikt voor thermovorm- als duroplastsystemen.

1996
Een garen met voordelen 

E-lin, een garen gekenmerkt door zijn lage kost en zijn buitengewone eigenschappen, wordt met succes op de markt gebracht. Dit unieke product wordt vervaardigd aan de hand van ‘open-end’ spinmachines die speciaal zijn aangepast aan vlasvezels. Maar ook de vlasvezels worden speciaal voorbereid in de eigen kaarderijafdeling.

1997
fusie procotex & belgalin 

De verschillende onafhankelijke firma's van de groep worden geherstructureerd. Procotex en Belgalin fusioneren tot éé onderneming: Procotex. De productie en de verkoop zijn beter op elkaar ingespeeld en ook de communicatie wordt geoptimaliseerd. Zo kan Procotex nog beter en nog sneller de vraag van de klant beantwoorden.

1998
recycleren is de toekomst 

Wezenlijke investeringen in de recyclage-eenheid in volle en snelle expansie. Installatie van een geautomatiseerd systeem voor het in balen persen en opstapelen om de productie te verhogen. Alle balen hebben dezelfde afmetingen, worden met een polyesterband afgebonden en worden automatisch van een etiket voorzien. Overname van de firma Effilaar (Tielt) met het oog op de uitbreiding van het gamma producten van Procotex en om de diversificatie van de recyclage-eenheid verder te zetten. De synergie tussen de twee firma's geven hen een nieuwe aanloop.

2000
vernieuwen van het machinepark 

Installatie van twee nieuwe ultramoderne effilochage-lijnen in de recyclage-eenheid om de aanhoudende vraag naar onze producten te beantwoorden. In werkingstelling van de twee bijkomende gloednieuwe Mackie hekelmachines.

2001
partnership kaunas 

Naar aanleiding van de voortdurende globalisatie van de internationale zakenwereld en de groeiende competitie, werd in Kaunas (Litouwen) een exclusief partnership aangegaan om te hekelen. Door het grote percentage handarbeid die gepaard gaat met hekelen, wordt onze competitiviteit zonder kwaliteitsverlies zodoende gegarandeerd.

2002
overname Linolitas 

In januari wordt de Open-End-afdeling gesloten door de globalisering van de textielsector. In september neemt Dolintex 50% van de aandelen van Linolitas over.

2004
Delocalisatie kaarderij/kammerij en cotoniseerafdeling 

Er wordt beslist om de volledige kaarding- en katoenafdeling over te plaatsen van Wevelgem (België) naar het Litouwse Linolitas. Ondertussen worden de kaarding- en cottonisé- activiteiten in België stopgezet. Dit geldt ook voor de viltafdeling. De vlasvezelhandel in China wordt verder uitgebreid.

Fusie N.V. Douchy & Procotex 

Er wordt geïnvesteerd in een derde uitrafellijn om zich meer te kunnen toeleggen op de recyclage van grondstoffen met een lagere waarde. De onderneming N.V. J.&E. Douchy smelt samen met Procotex Corporation S.A.

2006
overname resterende aandelen Linolitas 

De activiteiten van Linolitas en de recyclageactiviteiten worden verder uitgebreid. De overblijvende 50% aandelen van Linolitas wordt overgenomen door Dolintex.

2007
overname Apply Carbon 

Door de groeiende markt van Carbonvezels in de composietindustrie wordt het Franse Apply Carbon overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het malen en precisiekappen van Carbonvezels, Aramidevezels en andere technische vezels zoals Basalt, Glas, Vlas, … Deze overname kadert perfect in de strategie van de continue diversificatie van textielrecyclage.

2011
oprichting Belturec 

In Turkije wordt het recyclagebedrijf Belturec opgericht door de groeiende globalisatie van het textielafval.

2012