filosofie

Wij zijn overtuigd, u ook?

Toekomstgericht en innovatief

Wat vroeger een eenvoudig familiebedrijf was, is vandaag een gediversifieerde en innovatieve onderneming met een brede kijk op de wereld. Dankzij haar team van jonge managers, bouwt Procotex verder aan de toekomst van de vlasindustrie en de recyclage van textielafval. Via continue R&D worden baanbrekende nieuwe producten en marktsegmenten ontwikkeld. En dit zowel voor de vlasindustrie (UD-vlas) als voor de recyclage van standaard natuurlijk, synthetisch en technisch vezelafval zoals Aramide, Carbonvezel en andere. Samen met haar klanten, zet Procotex nieuwe toepassingen op punt die revolutionair zijn omwille van de gebruikte basismaterialen en technologieën. De unieke synergie met onze vennoten en met de meest competente leveranciers staat garant voor bijzonder productieve en duurzame partnerships.

Kwaliteitsbeleid met een grote K

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op een integraal kwaliteitsbeleid. Daarom werven wij kritische en uiterst bekwame personen aan die we een aangename werksfeer alsook een motiverend loon garanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat een correct, open en horizontaal personeelsbeleid één van de sleutelfactoren is tot succes.

Een nauw contact met de klant

Het motto van Procotex "Masters in Linen and Masters in textile recycling" geldt niet enkel voor haar producten maar zeker ook voor haar service. De kwaliteit van de dienstverlening is voor de klant immers even belangrijk als die van het product. Daarom houden we eraan om onze klanten regelmatig op te zoeken. Ook onze vertegenwoordigers onderhouden een nauw contact met elke klant.

Een persoonlijke relatie gestoeld op vertrouwen laat toe om problemen snel en doeltreffend op te lossen. Indien nodig, aarzelen we niet om een ervaren ingenieur ter plaatse te sturen. In de meeste gevallen spreekt deze specialist natuurlijk de taal van de klant. Gesterkt door onze rijke exportervaring, garanderen we u dat uw goederen op de goedkoopste en veiligste manier worden verstuurd. De interne hiërarchische structuur van onze firma is dan ook transparant en logisch.

Unieke knowhow

Sinds het prille begin draagt Procotex in al haar afdelingen kwaliteit hoog in het vaandel. In de recyclage wordt deze standaardkwaliteit bereikt door een sterk doorgedreven investeringsbeleid op het vlak van hoogtechnologische machines. Wat vroeger niet kon worden gerecycleerd, kan nu wel. Dit komt het milieu natuurlijk alleen maar ten goede.

Constante kwaliteitscontrole — ISO 9001QHSE policyEUROPEAN FLAXOEKO-Tex

Wij ontwikkelen steeds onze nieuwe producten in nauwe samenwerking met onze klanten. De kwaliteit van iedere productiestap wordt nauwlettend en constant gecontroleerd door ons labo. Een ISO 9001-certificatie kon hierbij natuurlijk niet ontbreken. De diameter, de lengte en de kwaliteit van alle grondstoffen worden onderzocht vóór het productieproces. Deze strenge en compleet geautomatiseerde kwaliteitscontrole wordt op alle niveaus uitgevoerd. Alle productiefasen zijn verder aan een strikte planning en een gedetailleerde opvolging onderworpen. En dit enkel en alleen om onze leveringstermijnen nauwgezet te kunnen nakomen. Wat natuurlijk opnieuw in uw voordeel speelt!

Proud to be local worldwide

Dankzij onze jarenlange en wereldwijde tradingervaring mogen we onszelf een sterke speler op de markt van de recyclagevezels noemen. Ook de volledige delokalisering van onze vlasveredeling naar Litouwen verbeterde onze concurrentiepositie. Verder laten de gunstige perspectieven van vlas als natuurlijke vezel en de gestegen vraag naar recyclage, in een wereld onderhevig aan klimaatverandering, ons toe om de toekomst hoopvol tegemoet te zien.